NOTARIUSZ

Marzena

Kubacka-Filas

ul. 3-go Maja 20
41-800

Zabrze

tel.:
32 271 34 77, 32 273 65 81
www:
notariusze-zabrze.pl
Godziny pracy:
 • poniedziałek: 9.00 - 16.00
 • wtorek: 9.00 - 17.00
 • środa: 9.00 - 17.00
 • czwartek: 9.00 - 17.00
 • piątek: 9.00 - 16.00
 • sobota - po wcześniejszym umówieniu się
Istnieje możliwość dokonania czynności notarialnych także w innych godzinach - po wcześniejszym umówieniu się.

ZAKRES USŁUG NOTARIALNYCH

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

 • sporządza akty notarialne
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 • sporządza Europejskie poświadczenia spadkowe
 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  • daty okazania dokumentu
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 • doręcza oświadczenia
 • spisuje protokoły, w tym protokoły Zgromadzeń Wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy
 • prowadzi Rejestry akcjonariuszy Prostych Spółek Akcyjnych
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Za wykonane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną. Wysokość taksy regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Tożsamość osoby dokonującej czynności notarialnej ustalana jest na podstawie ważnego dokumentu tożsamości, to jest: tradycyjnej wersji dowodu osobistego bądź paszportu.


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.07 s.